Borçlar Hukuku

Alacak davaları, Maddi ve manevi tazminat davaları, istirdat davaları, sebepsiz zenginleşme davaları, ayıplı mal davaları, sözleşmeye dayalı davalar v.b