Eşya Hukuku

Gayrimenkul davaları, Tapu iptali ve tescili, Müdahalenin men-i ve kali, İzale-i şuyu, Ecrimisil, Tahliye, Tapu kayıtlarının düzeltilmesi, Kamulaştırma, Kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlık davaları