Ticaret Hukuku

Şirketler hukuku (Adi ortaklık, Komandit, Kollektif, Limited, Anonim Şirketler Hukuku), Ticari İşletme, Kıymetli Evrak Hukuku (çek, senet, bono v.b), Tazminat Davaları (maddi ve manevi), Alacak Davaları (Fatura dayalı, sözleşmeye dayalı, sebepsiz zenginleşmeye dayalı, adi alacağa dayalı, v.b.), Şirket Danışmanlıkları.