İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İşçi alacakları davaları (Kıdem, ihbar, fazla mesai, tatil ücreti vb.) iş kazası davaları (maddi ve manevi tazminat), İş sözleşmeleri (bireysel ve toplu).