Sözleşmeler Hukuku

Her türlü sözleşme düzenlenmesi ve hazırlanması, sözleşmelerin tadili, sözleşmelerin incelenmesi, sözleşmeye dayalı her türlü davaların açılması ve takibi