Faaliyet Alanlarımız

Şirketler hukuku (Adi ortaklık, Komandit, Kollektif, Limited, Anonim Şirketler Hukuku), Ticari İşletme, Kıymetli Evrak Hukuku (çek, senet, bono v.b), Tazminat Davaları (maddi ve manevi), Alacak Davaları (Fatura dayalı, sözleşmeye dayalı, sebepsiz zenginleşmeye dayalı, adi alacağa dayalı, v.b.), Şirket Danışmanlıkları.

Her türlü icra takibi (çek, senet, bono, fatura, sözleşme, ilamsız, ilamlı icra takipleri), Kira alacak takipleri, Kira alacağından kaynaklı tahliye davaları, her türlü icra iflas davaları

İşçi alacakları davaları (Kıdem, ihbar, fazla mesai, tatil ücreti vb.) iş kazası davaları (maddi ve manevi tazminat), İş sözleşmeleri (bireysel ve toplu).

Alacak davaları, Maddi ve manevi tazminat davaları, istirdat davaları, sebepsiz zenginleşme davaları, ayıplı mal davaları, sözleşmeye dayalı davalar v.b

Her türlü sözleşme düzenlenmesi ve hazırlanması, sözleşmelerin tadili, sözleşmelerin incelenmesi, sözleşmeye dayalı her türlü davaların açılması ve takibi

Her türlü sigorta hukukundan kaynaklı davalar (trafik “kasko, zorunlu trafik” ev, iş yeri, deprem, sel, yangın, hırsızlık, v.b) (maddi ve manevi tazminat davaları)

Boşanma, Nafaka, tazminat, vesayet, velayet, Tanıma, Nüfus Kayıtların Düzeltilmesi davaları (İsim ve yaş düzeltme, İsim ve Soy isim değişikliği)

Veraset ilamı (mirasçılık belgesi verilmesi) davası, tenkis, Mirasta iade, Vasiyetnamenin iptali , vasiyetnamenin açılması, muvazaa, miras intikali davaları, Miras İntikali işlemleri ve bunların yürütülmesi (gayrimenkul, menkul, şirket hisselerinin intikali v.b)

Gayrimenkul davaları, Tapu iptali ve tescili, Müdahalenin men-i ve kali, İzale-i şuyu, Ecrimisil, Tahliye, Tapu kayıtlarının düzeltilmesi, Kamulaştırma, Kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlık davaları

Her türlü idare ve vergi davaları (idari işlemin iptali, tam yargı “tazminat”, İmar mevzuatına ilişkin davalar, kamulaştırma davaları)