Miras Hukuku

Veraset ilamı (mirasçılık belgesi verilmesi) davası, tenkis, Mirasta iade, Vasiyetnamenin iptali , vasiyetnamenin açılması, muvazaa, miras intikali davaları, Miras İntikali işlemleri ve bunların yürütülmesi (gayrimenkul, menkul, şirket hisselerinin intikali v.b)